สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ โทรศัพท์ 054 296101 โทรสาร 054 296101

นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด
สาธารณสุขอำเภอสบปราบ
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ
เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
โทรศัพท์ 054 296101  โทรสาร 054 296101