แนะนำหน่วยงาน
ประวัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 16:54 น.

ประวัติอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ในสมัย โบราณ พม่าได้ยกกองทัพมารุกรานนครลำปาง ทหารพม่าได้มาตั้งค่ายมั่นที่บ้านสบปราบ  ตำบลสบปราบ  เจ้าผู้ครองนครทราบข่าวจึงยกกองทัพออกจากเมืองลำปาง มุ่งมายังบ้านสบปราบ เพื่อปราบกองทัพพม่า  จึงเกิดการสู้รบกันขึ้น  ผลที่สุดพม่าก็แตกพ่ายไป   ตั้งแต่นั้นมาจึงเรียกท้องที่นี้ว่า "สบปราบ" ซึ่งก็หมายความว่าพบและปราบกองทัพพม่าแตกพ่าย

อีกตำนาน หนึ่งเล่าสืบกันมาว่ามีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือ”ห้วยแม่ปราบ”ซึ่งเป็น ลำห้วยที่มีจุดกำเนิดจากดอยจง(ภูเขา)ตำบลนายางไหลมาบรรจบกับ”แม่น้ำวัง”ตรง บริเวณเขตหมู่บ้านนาปราบ  ตำบลนายาง  เป็นเขตติดต่อตำบลสบปราบชาวบ้านจึงเรียกว่า”บ้านสบปราบ”ซึ่งหมายความว่าแม่ น้ำสองสายมา”พบ”กัน  ณ ตรงจุดนั้น  เป็นที่น่าสังเกตว่าหมู่บ้านที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันหรือภาษาท้องถิ่น เรียกว่ามา”สบ”กันมักจะมีคำขึ้นต้นว่า”สบ”เสมอเช่นบ้านสบเรียงหมู่ที่  7  บ้านสบทก หมู่ที่ 3 ตำบลสบปราบเป็นต้นการ ตั้งอำเภอสบปราบ มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปาง เมื่อราชการจัดการปกครองท้องที่ ร.ศ.  166  และตาม พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2457 โดยยกฐานะท้องที่สบปราบเป็นอำเภอเรียกว่า”อำเภอสบปราบ”ขึ้นกับจังหวัดลำปาง  ต่อมาภายหลังทางราชการได้ยุบฐานะอำเภอสบปราบเป็นกิ่งอำเภอ ขึ้นอยู่กับอำเภอเกาะคา เพราะเห็นว่าเป็นอำเภอเล็กอยู่ใกล้อำเภอเกาะคาตามประกาศ”เรื่องยุบอำเภอสบ ปราบเป็นกิ่งอำเภอสบปราบ”ประกอบด้วย  6  ตำบลคือ  ตำบลเสริมซ้าย  ตำบลเสริมขวา  ตำบลทุ่งนา  ตำบลสบปราบ  ตำบลสมัย  ตำบลแม่กัวะ ให้โอน  3  ตำบลแรกคือตำบลเสริมซ้าย  ตำบลเสริมขวา  ตำบลทุ่งนา  ไปรวมกับอำเภอเกาะคาที่เหลือ  3  ตำบล คือตำบลสบปราบ  ตำบลสมัย  ตำบลแม่กัวะ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเรียกว่า”กิ่งอำเภอสบปราบ”ประกาศ  ณ  วันที่18  ธันวาคม  2460  มหาเสวก  เจ้าพระยาสุรสีห์  วิสิษฐศักดิ์เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  (23  ธันวาคม  2460  ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  34 หน้า 504)ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอสบปราบ ขึ้นเป็นอำเภอดังเดิม เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2496 จวบจนถึงปัจจุบัน


ที่ตั้ง

อำเภอสบปราบตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดลำปาง ห่างจากตัวจังหวัด 53 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามถนนพหลโยธินเป็นระยะทาง 549 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือติดต่ออำเภอเกาะคา จ.ลำปาง

ทิศใต้ติดต่ออำเภอเถิน จ.ลำปาง

ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง, อำเภอวังชิ้น จ.แพร่

ทิศตะวันตกติดต่ออำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง

ภูมิประเทศ

อำเภอสบปราบมีรูปร่างคล้ายใบตำลึง มีพื้นที่ 502.46 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1 ใน 4 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าไม้ และที่ราบสูงโอบล้อมที่ราบริมฝั่งแม่น้ำวังลักษณะคล้ายกระทะ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 268 เมตร

เศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำนา ทำไร่ อาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์รับจ้างทั่วไป ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง อ้อย


ทำเนียบรายนามผู้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ตั้งแต่

1

นายจรูญ ยาสมุทร

อนามัยอำเภอ


2

นายสมภพ สุทธปรีดา

อนามัยอำเภอ


3

นายวิเศษ วิชัยมานะ

อนามัยอำเภอ


4

นายวิชิต อุดมศรี

อนามัยอำเภอ

2519 - 2523

5

นายอุดม คำอนุกูล

สาธารณสุขอำเภอ

5 พ.ย 23 - 27 ต.ค 26

6

นายสุทิน ปินเครือ

สาธารณสุขอำเภอ

28 ต.ค 26 - 30 ก.ย 33

7

นายโอภาส นันทพันธ์

สาธารณสุขอำเภอ

1 ต.ค 33 - 21 ต.ค 39

8

นางสว่างจิตต์ พันธ์เจริญ

สาธารณสุขอำเภอ

22 ต.ค 39 - 30 ก.ย 40

9

นายปรีดา โยธาวงค์ (ร.ก.)

สาธารณสุขอำเภอ

1 ต.ค 40 - 14 ต.ค 41

10

นางสายพิณ สันเทพ

สาธารณสุขอำเภอ

14 ต.ค 41 - 1 ต.ค 45

11

นายธนิต เนตรกูล

สาธารณสุขอำเภอ

1 ต.ค 45 - 1 ต.ค 51

12

นายปรีดา โยธาวงค์

สาธารณสุขอำเภอ

1 ต.ค 51 - 30 ก.ย.54

13

นายชาญยุทธ์  คำวรรณ์(ร.ก.)

สาธารณสุขอำเภอ

1 ต.ค.54 - ปัจจุบัน
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:23 น.
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Today 110
mod_vvisit_counter Yesterday 123
mod_vvisit_counter This week 486
mod_vvisit_counter Last week 1224
mod_vvisit_counter This month 1710
mod_vvisit_counter Last month 6978
mod_vvisit_counter All days 80888

We have: 15 guests, 2 bots online
Your IP: 207.241.237.206
Mozilla 5.0, 
Today: ธ.ค. 10, 2013
Visitors Counterขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 template  Valid XHTML and CSS.